Emerging Member of the WorldGBC

HuGBC

HuGBC Közgyűlés

Az egyesület tavaszi közgyűlése.

MEGHÍVÓ a HuGBC tavaszi Közgyűlésére

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
 
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC), székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt tavaszi Közgyűlésünkre.
 
Időpont: 
2017. április 11. (kedd) délután 14:00-18:00 óra.
 
Helyszín:
Roosevelt Conference Center (1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., D épület, 1. emelet)
 
Budapest, 2017. március 10.
 
Tisztelettel:
 
Baross Pál
HuGBC elnök

A 2017. április 11-i HuGBC Közgyűlés részletes programjai és a napirendekhez csatolt mellékletek

Napirend előtt:

Tagjelöltek bemutatkozása
Levezető elnök megválasztása
Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők(3 fő) megválasztása
Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megválasztása
Napirend elfogadása és tárgyalása

A Közgyűlés tervezett napirendje:

 1.     Alapszabály módosítás: székhelyváltoztatás, tisztségviselő választás módja
  Határozati javaslatok: 1.) Az egyesület székhelye a 1082 Budapest, Futó u. 47-53. címre módosul. 2.) A 2016. május 26-i Közgyűlés által elfogadott Alapszabályból törlésre kerül a helytelenül benne maradt 13.§ 1.3 pont, mely szerint "A tisztségviselőket a Közgyűlésen nyílt szavazással kell a jelöltek közül megválasztani."
 2.     Tisztségviselők helyszíni jelölése, jelöltállítás és tisztségviselő választás: elnök (1 fő), alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), valamint felügyelő bizottsági tagok (3 fő), és etikai bizottsági tagok (3 fő+1 fő póttag)
  Határozati javaslat: A hatályos, 2015. december 2-i HuGBC Közgyűlés által elfogadott Alapszabály 12.§ 1.6.5 pontja szerint történjen a tisztségviselő-választás.
 3.     2016. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása, a Felügyelőbizottság értékelése a jelentésről
  Határozati javaslatok: 1.) A Közgyűlés elfogadja a 2016-os évi felügyelőbizottsági értékelést. 2.) A közgyűlés elfogadja a 2016. évi közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót.
 4.     Tájékoztató a 2016. november 17-i Közgyűlés óta történt eseményekről, a 2017-es tevékenységterv és költségvetésterv elfogadása
  Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a tájékoztatót az előző Közgyűlés óta eltelt időszakról, valamint a 2017-es tevékenység- és költségtervet.
 5.     Baross Pál leköszönő elnök összefoglaló beszámolója 3 éves elnöki tevékenységéről
  Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja Baross Pál leköszönő elnök beszámolóját 3 éves elnöki tevékenységéről
 6.     Tagfelvétel
 7.     Titoktartás szabályozása az Etikai Kódexben
  Határozati javaslat: A Közgyűlés által 2015. december 2-án elfogadott Etikai Kódex visszaállítja, mint 2.2. a Titoktartás követelményét következő szövegezéssel: Az Egyesület működésében érvényesülő főszabály a szabad információáramlás és átláthatóság. Kivételt képeznek azok az egyes jogszabály véleményezési felkérések vagy tanácsadói megbízások, ahol a Megbízó a munkában részt vevők számára titoktartási kötelezettséget ír elő. Ilyen esetekben a titoktartásra vonatkozó előírásra a szerződéses tartalom az irányadó.
 8.     Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, napirenden kívüli kérdésekben (határozathozatal nélkül)

 

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2017. április 11. (kedd) délután 14:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 2016. évi közhasznúsági jelentést, a 2016. évi pénzügyi beszámolót (mérleg és eredménykimutatás), a módosított Alapszabályt és Etikai Kódexet mellékletként csatoljuk, illetve jelen meghívót és annak mellékleteit a honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2017. április 11-i dátumon. Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2017. március 27. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Részvételére feltétlenül  számítunk!

 

Időpont: 2017. április 11., - 2017. április 11.,
Helyszín: Roosevelt Conference Center
Cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8., D épület, 1. emelet

Forrás: http://

<< Vissza a főoldalra