Established Member of the

HuGBC

A passzív szoláris energiát már nem lehet figyelembe venni a megújulóenergia-részarány számításban

2020. január 07., Saját hír 673

2015 és 2021 között öt fokozatban szigorodnak az épületenergetikai követelmények. 2021. január 1-től minden új épület esetén minimum 25% megújulóenergia-részarányt kell biztosítani, ami sok esetben kihívás elé állítja a tervezőket.
1

A megújuló energia biztosításának egyik eszköze volt a passzív szoláris nyereség beszámítása. A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 2019. novemberi módosítása miatt azonban ezt a módszert a továbbiakban nem használhatjuk a megújulóenergia-részarány biztosítására.

Magyar Közlöny: 2019. évi 180. szám
Érintett jogszabály: 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet
Módosító jogszabály: 41/2019. (XI. 14.) ITM rendelet
Hatályos: 2019. november 29.

A közel nulla energiaigényű épületeknek hat fő követelményt kell teljesítenie: határoló szerkezetekre vonatkozó követelmények, fajlagos hőveszteség-tényező és összesített energetikai jellemző követelményértéke, nyári túlmelegedés elkerülésére vonatkozó követelmény, gépészeti rendszerekre vonatkozó előírások és minimum 25% megújulóenergia-részarány.

A fenti hat követelmény közül leginkább a 25% megújulóenergia-részarány biztosítása okoz fejfájást az építészeknek, épületgépész tervezőknek és energetikai tanúsítóknak. 2019. november 28-ig egyes épületeknél kedvező tájolás, benapozás, megfelelő üvegezett felület részarány és megfelelő üvegszerkezetek esetén teljesíthető volt a követelmény a bevilágító felületeken és más passzív hőnyerő felületeken át a beltérbe érkező passzív szoláris nyereséggel (pl. Trombe fal, tömegfal, transzparens hőszigetelés) (7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. számú melléklet IV. 4.2. pont – 2019.11.28. napján hatályos szöveg).

2019. november 29. után már nem vehető figyelembe a passzív szoláris nyereség a megújulóenergia-részarány számításához.

A változás oka, hogy a korábban megengedett módszernél a passzív szoláris nyereségek kétszer kerültek beszámításra, egyszer az épület fűtési hőigényének csökkentésekor, és másodszor a megújulóenergia-részarány meghatározásakor. A megújuló energiák használatára vonatkozó európai uniós irányelv kizárja, hogy a számításokban ilyen módon duplán számoljanak a passzív szoláris nyereséggel. Emiatt az utóbbi kedvezményt törölték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározására szolgáló számításból.

Saját példával is tudom illusztrálni a változás jelentőségét: éppen november 28-án töltöttem fel egy tanúsítványt, ami szoláris nyereséggel BB energetikai osztályba esett, azaz megfelelt a közel nulla energiaigény követelményeinek. 2019. november 29-én ez az épület csak CC energetikai osztályt ért volna el a 25 % megújuló hiányában.

A fenti szigorítással egyidejűleg lépett hatályba a távhőre vonatkozó kedvezőbb számítási módszer a TNM rendeletben [41/2019. (XI. 14.) ITM rend. 5. § (1) bek.; 7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6/A. § (1)-(2) bek.]. A 41/2019. (XI. 14.) ITM rendelet indokolása szerint az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet módosításának célja az volt, hogy „a távhő valós energetikai jellemzői figyelembevételre kerüljenek – minden távhőrendszer a saját jellegzetességei szerint – az energetikai számítások során”.

A TNM rendelet módosítása az alábbi EU jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:
- a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló, 2018. december 11-i 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv;
- az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról szóló, 2018. május 30-i 2018/844 európai parlamenti és tanácsi irányelv Melléklete

Elgondolkodtató, hogy ha egy épületet 2021-ben a KNE követelményeknek megfelelően lehet csak használatba venni, akkor használatbavételkor nem a 2021-es követelményeket kell figyelembe venni (amit nem is ismerünk még), hanem a KNE követelményeknek azt az állapotát, ami a bejelentéskor/építési engedély beadásakor volt hatályos? Például ha 2019. november 29-e előtt adták be, akkor beszámítható-e a szoláris nyereség? Ha igen, akkor nem lesz teljesen "kimeneti" a szabályozás. A TNM rendelet vonatkozó előírása: "2020. december 31-e után használatba vételre kerülő minden épület esetén az épületnek meg kell felelnie a 6. mellékletben foglalt követelményeknek" [7/2006. (V. 24.) TNM rend. 6. § (2) bek. a) pont].

A szerző: Kurucz Regina

Az eredeti cikk előfizetői tartalomként december 8-án itt jelent meg:  https://epitesijog.hu/8972-az-ablakokon-erkezo-passziv-szolaris-energiat-mar-nem-lehet-figyelembe-venni-a-megujulo-reszarany-szamitasaban. Jelen cikk a szerző és az Építésijog.hu együttes engedélyével jelent meg.

 

ÉPÍTÉSI JOG 2020 - Évindító, ONLINE IS KÖVETHETŐ konferencia az új követelményekről és jogorvoslati rendszerről

 

Forrás: http://epitesjog.hu

<< Vissza a főoldalra