Established Member of the

HuGBC

Csak fenntartható életmóddal biztosítható a jövő generációk számára az élhető és egészséges földi lét

2019. január 15., Saját hír 425 hugbc jövőkép fenntartható építés évértékelés nemzetközi trendek

Az év elején a HuGBC elnökét kértük fel, hogy adjon áttekintést a 2018-as vívmányairól és beszéljen az egyesület idei terveiről.
1

Milyennek értékeli a 2018-as évet a fenntartható építészet szempontjából?

A 2018-as évben tovább folytatódott a zöld minősítési trend itthon és külföldön is, ami azt jelenti, hogy új és magas minőségű kereskedelmi és iroda ingatlanoknál alapelvárássá vált a minősítések megszerzése. Továbbá a WELL rendszer megjelenésével itthon is tovább erősödött az egészséges belső terek kialakítására vonatkozó minősítés és odafigyelés. 

Mennyire tudjuk tartani a lépést a globális, illetve európai trendekkel?

Itthon az összes nagy nemzetközi minősítés jelen van és sikereseknek is mondhatóak. Talán a minősítésekhez bár nem szorosan kapcsolódó, de mégis fontos szerepet betöltő átfogó BIM rendszer alkalmazása a tervezésnél, a kivitelezésnél és az üzemeltetésnél egy olyan szakterület, ahol van még hova fejlődnie a hazai piacnak. Az átfogó életciklus szemlélet és analízis (LCA / LCC) is egy olyan szakterület, mely nagyobb hangsúllyal van jelen nyugat Európában mint itthon.

Mik az esetleges akadályozó tényezők és miként lehetne ezeket kiküszöbölni?

Sokszor a projektekre fordítható idő rövidsége és a költségoptimalizálás, illetve a szűkös budget okozhatja az összetettebb technológiák vagy említett szakági gondolkodási eszközök integrálását. Továbbá itthon alig létezik olyan rendszerszintű támogatási vagy ösztönző csomag, mely az építtetők számára vonzóbbá tenné a környezetbarát technológiák széles körű alkalmazását. Több szomszédos országban már célzott ösztönzőkkel segítik ezt az iparágat is, jelenleg ez a rendszerszintű gondolkodás vagy szemléletmód még nem igazán létezik itthon. 

A fenntartható épített környezet nem valósítható meg a társszakmák és az adott település döntéshozóinak, illetve a jogalkotóknak a segítsége, pro-aktív részvétele nélkül. Kikkel működik együtt céljai elérése érdekében a HuGBC, és érzékelhető-e nagyobb arányú elköteleződés a fenntarthatóság iránt a partnerek részéről (hiszen a globális felmelegedés hatásai ma már hazánkban is egyértelműen érzékelhetők)?

A HuGBC mindig is egy nyitott szakmai platform volt, és most is az. Ennek megfelelően aktív kapcsolatokat ápolunk a döntéshozókkal, önkormányzatokkal és szakmai szervezetekkel is. Véleményezéssel járulunk hozzá a jogalkotási folyamatokhoz, de ezen túl aktív tanácsadói szerepkört is be szeretnénk tölteni, így döntéshozói szinten folyamatosan keressük ezen kapcsolódási pontokat is. Egyesületünkben olyan szakmai tudás áll rendelkezésünkre, melyet proaktívan használumk a környezettudatos építés elterjesztése érdekében. Továbbá minden évben szakmai továbbképzési programokat szervezünk és ezeken keresztül tágabb közönséget is el tudunk érni.

Partnereinknél a fenntarthatóság kérdése manapság már alapvető és megkerülhetetlen téma lett, ami azt is eredményezi, hogy nagyobb a nyitottság a téma iránt, és ezáltal az elkötelezettség is magasabb mint régebben. Ettől függetlenül tény az, hogy globálisan és hazai viszonylatban sem állunk túl jól a fenntarthatóság vagy a környezetünk védelme terén, tehát az elkötelezettségen túl aktív és gyors cselekvésre is szükség van. Ennek érdekében működünk és cselekszünk mi is, illetve ennek sürgősségére próbáljuk mi is minden fórumon felhívni az emberek figyelmét. Nincs más opció, csak fenntartható életmóddal biztosítható a jövő generációk számára az élhető és egészséges földi lét.

Milyen tevékenységeket tervez az egyesület 2019-ben?

A HuGBC idén is tovább folytatja az oktatási és továbbképzési tevékenységeit, ennek érdekében többek között felsőoktatási intézményekkel közösen integráljuk ezt a szakterületet is az oktatásba / továbbképzésekbe. A változó jogalkotói és döntéshozói hierarchiák és intézményi hátterek miatt további és új kapcsolatokat építünk fel a megfelelő szervekkel, hogy a tanácsadói státuszunkat bemutathassuk, illetve annak fontosságára felhívjuk a figyelmet. A szélesebb társadalmi kapcsolatok építése is egy fontos 2019-es célunk, melynek érdekében a lakóingatlanokra fókuszálva lehetséges indikátor rendszert kívánunk kidolgozni. A nemzetközi beágyazottságunk elmélyítése és nemzetközi projektekben való aktív részvétel is egy fontos 2019-es cél, melynek érdekében bővítjük saját szakember gárdánkat is, így még eredményesebbé tudunk válni.

Szerző: Doró Viktória

<< Vissza a főoldalra