Established Member of the

HuGBC

Hiánypótló zöld(építés)gazdasági és zöldinnovációs kutatási eredményeket publikáltak

A Greenology Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont bemutatta az építésgazdaság aktuális fenntarthatósági és innovációs kérdéseivel foglalkozó kutatási eredményeit.
1

A kutatási eredményeket összesen négy kötetben foglalták össze a szerzők:

I. A GREEN RETROFIT

Az elmúlt időszakban számos elmozdulás tapasztalható a gazdaság fenntarthatóbb megoldások felé integrálása és ezzel együtt az egyes ágazatok környezeti lábnyomának mérséklése és társadalmi, valamint gazdasági fenntarthatósági szempontú továbbfejlesztése irányába. A változások a hazai gazdaság húzóágazatának tekinthető építőipar, illetve az építési folyamat minden résztvevője számára új kihívásokat eredményeztek. A rendelkezésre álló nyersanyag-állomány csökkenése, a nemzetközi piacokon jelentkező ellátási diszfunkciók, a szakemberhiány olyan sajátos ágazati problémák, amelyekhez felsorakozott a klímacélok teljesítését támogató technológiai megoldások, eljárások, innovációk iránti fokozott igény. A könyvben számos olyan technikai megoldás is bemutatásra kerül, amelyek a kisebb és a nagyobb felújítások esetében is támogathatják a zöld építés, zöld felújítás magyarországi elterjedését. A kötet iránymutatást nyújt mindenki számára, aki szeretné a meglévő épületét felújítani, illetve azoknak a településvezetőknek is, akik településrészek vagy települések fenntarthatósági szempontú megújításában és az egyes fenntarthatósági komponensek együtthatóinak fokozásában elkötelezettek.

II. A MODULÁRIS ÉPÍTÉSZET

Az építési szektornak igen fokozott a környezeti lábnyoma, amely számos területen érzékelhető. A moduláris építészet egy olyan innovatív megoldásnak minősül a hazai építésgazdaság területén is, amelynek számos technológiai megvalósítása már elérhető nálunk is. Ez a fajta építési mód jóval kedvezőbb mutatókkal tud rendelkezni, mint a hagyományos építés: gyorsabb és biztonságosabb a kivitelezés folyamata, magasabb minőség garantálható az elemek építési helyszínen kívüli, erre szakosodott üzemekben való előállítása során, a kész elemek összeszerelése révén javíthatók a kivitelezés során a munkakörülmények, csökkenthetők a munkavédelmi kockázatok. Szintén nem elhanyagolhatóak a technológia pozitív környezeti hatásai sem, melyek az építmény életciklusának összes fázisát érintik. Megvalósult projektek elemzése alapján kimutatták, hogy a moduláris megközelítéssel közel 50%-kal csökkenthető a kivitelezési idő és közel 20%-kal alacsonyabb költségek várhatóak. A szerzők és a szerkesztők munkájának köszönhetően a moduláris építészetről szóló kötet egy olyan hiánypótló mű, amely ennek az új, számos tekintetben kedvező fenntarthatósági jegyekkel rendelkező építési módnak a legfontosabb jellemzőit, a legkurrensebb példáit és nem utolsó sorban a különböző módozatait mutatja be.

III. INNOVATÍV ÉPÍTŐANYAGOK, TERMÉKEK, TECHNOLÓGIÁK

Az építőanyag- és építőipari innovációk esetében igencsak széleskörű a paletta: alapvetően a radikálisan új vagy javított tulajdonságú építőanyag termékekről beszélhetünk általában, továbbfejlesztett gyártási eljárásokról, esetleg új (vagy akár továbbfejlesztett) beépítési eljárásokról, a teljes életciklust lefedő digitalizációs eszközökről és az ezekhez kapcsolódó oktatási módszertanról. Az bizonyos, hogy egyre nagyobb teret nyernek azok az újítások, amelyek az építési folyamat környezetbarátabbá, fenntarthatóbbá tételét célozzák, mérséklik az építkezések és az építményüzemeltetés környezeti lábnyomát.

A hatékonyabb folyamatok és anyagok révén az innovatív megoldások hozzájárulhatnak a gazdaságosság növeléséhez, valamint a költséghatékonysághoz is.

IV. INNOVATÍV ÚJRAHASZNOSÍTÁS A ZÖLD ÉPÍTÉSGAZDASÁG TERÜLETÉN

Az ENSZ 2021-ben a globális építőiparról kiadott jelentése szerint az összes globális energiával kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátásból 36% az épületekhez és az építőiparhoz kapcsolódik.

Emellett az épületek energiahatékonysága érdekében eszközölt beruházások mértéke folyamatosan növekszik, 2015-höz képest globális szinten 2020-ban 40%-os növekedés volt tapasztalható ezen a területen.

Az elmúlt években jelentős előrelépés történt az építési-bontási hulladékok körforgásos gazdasági modellbe való integrálásában.

A hatékony hulladékgazdálkodás egyik alapvető rendeltetése a keletkező hulladék mennyiségének a mérséklése. Ennek a célkitűzésnek az elérése érdekében a kötet szerzői hiánypótló módon összegyűjtöttek minden olyan kérdéskört, amely az építési-bontási folyamat során keletkező anyagok gazdasági körforgásba történő visszavezetését szolgálják.

A kötet a hazai építésgazdaság egy eddig csak részlegesen feltérképezett kérdéskörét mutatja be tudományos igényességgel, így kitűnő szakmai tájékozódási alapot képezhet minden építési szakember számára.

A kötetek elektronikus formában elérhetők a GREENOLOGY Tudásközpont honlapján.

<< Vissza a főoldalra