Established Member of the

HuGBC

Megalakult a BUILD UPON2 projekt magyar irányítóbizottsága

2019. november 04., Saját hír 235 BUILD UPON2 épület-felújítás keretrendszer

Október 29-én tartotta első ülését a BUILD UPON2 elnevezésű, többszintű épület-felújítási keretrendszer kidolgozását célzó H2020-as projekt irányítóbizottsága.
1

Az első találkozó célja a BUILD UPON2 projekt bemutatása volt, és visszajelzés kérése a hazai feladatokról. Beleznay Éva, a HuGBC vezető fenntarthatósági tanácsadója, a projekt szakmai vezetője ismertette a projektet, melynek a legfontosabb hozadéka, hogy a kidolgozásra kerülő keretrendzser hozzájáruljon a  nemzeti és önkormányzati helyi felújítási stratégiákhoz és az éghajlati célokhoz.

Az bizottság első ülésén részt vevő személyek és szervezetek:

  • Csík Edina főépítész és Szabó Sándor projektfelelős Budaörs Város Önkormányzatától, amely a projekt mintatelepülése is egyben
  • Dr. Csoknyai Tamás a BME Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszékről
  • Dr. Gyergyák Ferenc a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségétől
  • Gyura Gábor a Magyar Nemzeti Bank Módszertani Igazgatóságának Módszertani Főosztályáról
  • Dr. Kapros Zoltán az ITM Energiaügyekért és Klímapolitikáért Felelős Államtitkárságától
  • Koritár Zsuzsanna a Magyar Energiahatékonysági Intézetből
  • Kovács Emese és Tóth Nelli a MN6 Energiaügynökségtől

A bizottság tagjai továbbá:

  • Szemerey Samu a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft-től, valamint a
  • Miniszterelnökség Közszolgálatért felelős államtitkársága (Építészet és építésügy) delegáltja
  • Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) delegáltja

A bizottság az energiahatékony épületekké történő felújításokkal kapcsolatban a többszintű kommunikációs hálózat hatékonyságának növelését várja a projekttől, hogy az európai és nemzeti stratégiákba a helyi önkormányzatok és szakmai szervezetek tudása, tapasztalatai beépülhessenek. Az előrehaladás monitoring rendszerét oly módon javasolja megvalósítani, hogy abban egyértelműen aonosíthatók legyenek a kültséghatékony épületfelújítási akciók/megoldások. Mindemellett kiemelten fontosnak tartják, hogy a modell (módszertan) és a bevált gyakorlati eszközök elérhetők legyenek a magyarországi gyakorlatban. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a Keretrendszer alkalmazható legyen a magyar településhálózati sajátosságokra (kistelepülések magas aránya), valamint az eszközrendszer kiemelten foglalkozzon a helyi lakosok és a kkv-k igényaivel (felújítási típusok, anyagok, készülékek, stb.). Hatékonyabb finanszírozási rendszerre vonatkozó javaslatot is várnak a projekttől. Emellett fontosnak tartják, hogy lépcsőzetes felújítási módszerek és prioritások meghatározásra kerüljenek, mivel a lakosság nagy részének nincs képessége és/vagy eszköze a mély felújítás elvégzéséhez. Az energiahatékony épületfelújítások másodlagos hatásainak (pl. jólét, egészség, munkahatékonyság) számszerűsítése is további fontos feladat. A fentieken kívül még több más pontra is kitértek.

A megbeszélésen az irányítócsoport ajánlásokat is megfogalmazott az indikátor-rendszerhez. A résztvevők javasolták, hogy az európai bevált gyakorlatokat be kell építeni a keretbe, azonban különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az Magyarországra is alkalmazható legyen. Míg Németország és az Egyesült Királyság az indikátorok széles skálájával rendelkezik adatbázisok formájában, addig Magyarországnak (és valószínűleg az összes közép-kelet-európai országnak) ez sokkal szűkebben érhető el helyi szinten. A kisebb önkormányzatoknak nincs eszközük ilyen adatbázis létrehozására.

Az ülés végén Beleznay Éva felhívta a figyelmet a BUILD UPON2 európai vezetők csúcstalálkozójára, amely december 3-4-én Brüsszelben kerül megrendezésre 150 európai magán- és közszféra vezető részvételével. A rendezvény azt szándékozik megmutatni, hogy Európának van akarata és megoldásai ahhoz, hogy a világot nettó nulla karbonkibocsátású épületek és mindenki számára a jobb életminőség felé vezessék.

A csoport következő ülése december közepén lesz.

<< Vissza a főoldalra