Established Member of the

HuGBC

Optimalizálni lehetne az ország különböző területein zajló építkezéseket, bontásokat, anyagigényt

A beruházásoknál általában kisebb hangsúlyt kap, ám a zöld célok szempontjából nagy potenciállal bír (de rossz esetben számottevő környezeti terheléssel jár) az építési-bontási hulladékok újrahasznosítása. Erről a területről és az optimalizált működéshez a cég által kifejlesztett szoftverről beszélt Petrovszki Krisztián, a Clean-Way Kft. ügyvezetője a március 7-én rendezett HuGBC & RICS Green Talkon.
1

Milyen kockázatokkal járhat a felelőtlen, nem megfelelő módon végzett hulladékgazdálkodás?

Például a hasznosítási arányok csökkenését okozhatja. Európai uniós előírás, hogy 2020-ig az anyagában történő hasznosítást 70%-ra kell növelni. Ezt a követelményt pusztán a számokat tekintve már teljesíti Magyarország – kérdés, hogy a valóságban is így van-e. Másik probléma lehet a beruházás költségeinek abszolút értékű növekedése: ha a hulladékkezelő nem megfelelő gondossággal jár el, azzal építési folyamat későbbi szakaszaiban vagy végén generál másodlagos költségeket.

Ha nem hatékony az újrahasznosítás, megnövekszik az elsődleges nyersanyag felhasználása, pedig már most is ott tart a fellendült hazai építőipar, hogy a bányák nem képesek ellátni homokos kaviccsal a megnövekedett igényeket, így akár 200-300 km-ről szállítják az alapanyagot a helyszínre. A környezeti érték is nagy mértékben csökken, ha a nem vagy nem megfelelően kezelt építési hulladék nem a kivitelezői körforgásba kerül vissza, hanem illegális lerakóhelyekre, erdőkbe, a természetbe jut. Már a bontási anyagok szállítása is jelentős egészségügyi kockázattal jár: hiába szabályozzák előírások, hogyan kell szállítani az adott anyagokat, ha a kivitelező, alvállalkozó vagy alkalmazottai nem követik ezeket. Előfordul, hogy leponyvázás nélkül visznek a városon át kevert, akár veszélyes anyagot is tartalmazó törmeléket, „beterítve” a káros porral a lakókörnyezetet.

Jelentős volumennövekedés figyelhető meg az építőipari szektorban: például a kezelt hulladék mennyisége 2017-hez képest a következő évben majdnem duplájára nőtt. Jelenleg a hulladékgazdálkodásra vonatkozó információs rendszert arra használjuk csupán, hogy lejelentsük az EU-nak, mennyi építési hulladékot termeltünk, abból mennyit hasznosítottunk újra, és végül mennyit építettünk be új beruházások során. Ennél viszont sokkal nagyobb lehetőség rejlik a rendszerben: az információk segítségével egy nyersanyagáramlási rendszert lehet létrehozni a hulladék keletkezési, lerakási, feldolgozási és újrahasznosítási helyszínei között. Ezáltal maximalizálható az újrahasznosítás hatékonysága, ami a Clean-Way Kft. gyakorlatában eléri a 90-95%-ot.

A szektorra vonatkozó jellemzők közül ki kell emelni, hogy egy működőképes és rentábilis rendszer megtervezése és kialakítása nagyon nehéz, ugyanis – ellentétben például a lakossági hulladék kezelésével – az építőipar aktuális kapacitásának függvényében rendkívül nagyok a mennyiségi ugrások. A hatékonyságban jelentős szerepet játszik már a folyamat legelső lépése is, azaz a szakszerű szelektív bontás (nem mindegy, hogy egy kupacba kerül a függöny, tévé és bontott tégla, vagy már az elején szét van választva az újrahasznosítható anyag). Sokat számít az is, hogyan történik a felhasználandó törmelék tárolása. Egy naprakész adatbázissal könnyen lekérdezhető, hogy egy adott beruházás számára milyen távolságban és mekkora mennyiségű újrahasznosított építőanyag áll rendelkezésre (illetve mennyit kell ezen felül elsődleges nyersanyagból beszerezni). Tovább fokozhatná az újrahasznosítási kedvet egy indexálási metódus bevezetése, amely – a nyílászárók hőátbocsátásának vagy a háztartási gépek energiabesorolásának feltüntetéséhez hasonlóan – jelezné, hogy egy adott építőanyag alkalmazása milyen környezetvédelmi és anyagi vonzattal jár annak bontásakor. Jelenleg Magyarországon nincsenek összehangolva a bontások, deponálás, építkezések – ha viszont lenne erre egy állami szinten működtetett rendszer, egy szoftver, optimalizálni lehetne az ország különböző területein zajló építkezéseket, bontásokat, anyagigényt, szállítást.

Erre a célra fejlesztett egy programot a Clean-Way Kft., amelyet jelenleg is használ és folyamatosan finomít. A szoftvert akár az e-naplóval is összeköttetésbe lehet hozni, így naprakész adatot szolgáltat a kivitelezőknek. Az automatikusan bekerülő információ nem csak az organizációt segíti, de a bürokratikus – évente egy alkalommal dömpingszerűen jelentkező – bejelentési procedúrát is szükségtelenné teszi, mivel folyamatosan valós adatokat mutat. A programba a cég munkatársai hosszú hónapok munkájával, rengeteg különböző nyilvántartás átnézésével, teljesen önköltségi alapon töltötték fel a magyarországi hulladéklerakókra, hulladékfeldolgozók és szennyezett területekre vonatkozó információkat. Jelenleg teljesen ingyenesen működik a rendszer, mivel az állammal való együttműködés (annak tagoltsága, a szakmailag egymáshoz kapcsolódó területek különböző szervezetek, intézmények alá rendelése miatt) nehézkes.

Ha ez állami szinten működni tudna, az aktuálisan folyó beruházások, bontások, építési anyagok újrahasznosításának ismeretében meg lehetne valósítani a globális hulladékgazdálkodást, ami a felelős környezetvédelmi gondolkodás elengedhetetlen része.

<< Vissza a főoldalra