Established Member of the

HuGBC

Új utakat kínál a Pannon Egyetem a környezettudatosságban

A Pannon Egyetem 2020 márciusában hozta létre Körforgásos Gazdaság Fenntarthatósági Kompetencia Központját, ahol egy hároméves projekt keretein belül keresnek új megoldásokat arra, hogy Magyarország közelebb kerüljön a klímasemlegességhez.
1

A Központban megvalósuló projektekkel az Egyetem olyan tudásbázist hoz létre, ami üzleti és lakossági szinten is érzékelhető, minőségi változást hozhat a fenntarthatóságban. dr. Fehérvölgyi Beátával, a Fenntartható Turizmus főirány vezető-helyettesével, dr. Kurdi Róberttel, a Hulladékgazdálkodás főirány vezetőjével, valamint dr. Tóth-Kaszás Nikolettával, a Fenntartható Városfejlesztés főirány vezetőjével készített riportot a Piac & Profit.

Az elméletet átültetni a gyakorlatba

A Kompetencia Központ fenntartható városfejlesztési főiránya főként az önkormányzatok gyakorlati segítésére fókuszál, így először Nagykanizsán – amely maga is klímabarát településnek számít  hozták létre mintabázisukat.

Azt tapasztaljuk, hogy bár sok település rendelkezik már a környezetbarát, körforgásos működéshez szükséges stratégiával, nem tudják, hogyan kezdjék el a folyamatot. Elsősorban ebben tudunk egyedi tanácsadói funkcióval segítséget nyújtani.” – mondta el Tóth-Kaszás Nikoletta, főirányvezető.

A Kompetencia Központ munkatársaival egy olyan, általánosan is alkalmazható szempontrendszert dolgozunk ki, amely segíthet új irányokat, utakat találni a fenntartható városfejlesztésben. Továbbá informatikai-matematikai rendszeroptimalizálással igyekszünk a hulladékszállítás folyamatán javítani. Tudjuk azonban azt is, hogy az igazi változáshoz minden lakosra szükségünk van, ezért tevékenyen kivesszük a részünket a szemléletformálásban. Egy olyan interaktív webfelületet fejlesztettünk ki, amit a város egyedi igényeire szabtunk, és arra ösztönzi a nagykanizsaiakat, hogy együtt gondolkodjanak a várost érintő ügyekben. Emellett most is dolgozunk a mikromobilitási alprojektünkön, ami a városi közösségi közlekedés elektromos hálózatra csatolását célozza meg”  tette még hozzá Tóth-Kaszás Nikoletta.

Tudásmegosztással egy tisztább jövőért

A Kompetencia Központ hulladékgazdálkodási iránya a MOL Nyrt.-vel, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, illetve a Netta Pannónia Kft.-vel partnerségben a hulladékbegyűjtési és szállítási infrastruktúra alapos feltérképezésére is fókuszál.

Ez azért is kiemelten fontos, mert ez a folyamat lehet az alapja a későbbi hulladékjárat-optimalizálásoknak, és a különböző típusú hulladékok hatékony felhasználásának. Térségenként nagyon eltérő a hulladék mennyisége és minősége az országban, ami egyedi optimalizálási igényekhez vezet. Azt szeretnénk elérni, hogy a folyamatot a 2035-ös céldátumig a lehető leghatékonyabbá tegyük”  magyarázta Kurdi Róbert, a Hulladékgazdálkodás főirány vezetője.

A főirány kiemelten az ipari hulladékgazdálkodásra és újrahasznosításra  fókuszál, emellett képzési anyagokat készítenek vállalatoknak. A Központ nemrég egy kísérleti optikai válogató berendezéssel is gazdagodott, ami jelentősen megkönnyíti a kutatási és kísérleti fejlesztési folyamatot.

Új szabályozások tudományos alapokon

Az önkormányzati tanácsadás mellett a Kompetencia Központ egyik legfontosabb törekvése, hogy a kutatási és fejlesztési eredményekkel részt vehessenek a törvényi szabályozások előkészítésében, valamint lakossági szemléletformálásban.

Az együttműködést már ágazati szinten megalapoztuk, hiszen a Kompetencia Központ egyes projektjei egymásra épülnek és egymást segítik, de fontos, hogy a meglévő és újonnan létrehozott csatornáinkat – például a nagy népszerűségnek örvendő Green Like podcast, képzések, versenyek – szemléletformálásra, információátadásra használjuk. Hiszünk abban, hogy az akadémiai és a civil szférát egyaránt széleskörű edukációban kell részesíteni, és a lokális problémákra olyan megoldásokat kell találnunk, amely felteszi Magyarországot a nemzetközi térképre”  fejtette ki Fehérvölgyi Beáta.

Az Egyetem is jó példával jár elől

Pannon Egyetem fenntarthatósági projektjeiben kulcsszerepet játszik a komplex, holisztikus szemléletmód és a lakossági szemléletformálás, ugyanis társadalmi elköteleződés nélkül nem lehet hosszú távú eredményt elérni. Ezen túl természetesen az oktatásban is hangsúlyos szerepet kaptak az eddig megszerzett eredmények és berendezések: az Egyetem új képzéseket indít, emellett pedig létrehoznak egy nemzetközi, angol nyelvű mesterképzést is a körforgásos gazdaság témájában. Az MSc képzés mellett egy alapozó, körülbelül 700 diák számára kötelező kurzus tematikájába is bekerült a körforgásos gazdaság ismertetése, valamint egy szabadon választható tárgyat is beépítettek a tanmenetbe. A jövőben posztgraduális képzést is terveznek, addig is pedig ismeretterjesztő előadásokat tartanak és versenyeket rendeznekdiákoknak, így a most megalapozott fejlesztéseket és eredményeket a jövő nemzedéke is továbbviheti.

A teljes cikk itt olvasható.

 

Forrás: http://piacesprofit.hu

<< Vissza a főoldalra