Established Member of the

HuGBC

Zöldinfrastruktúra füzetek Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából

A megjelenő Zöldinfrastruktúra füzetek a szakemberek, döntéshozók munkáját és a városlakók tájékoztatását kívánják segíteni. A kiadványok bemutatják a zöldinfrastruktúra fejlesztések komplex eszközrendszerét a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok révén.
1

Az általános alapelveken és a jó példákon túl tartalmazzák a megvalósítás különböző lehetőségeit, továbbá ezek műszaki és növényélettani feltételeit, korlátait. A kiadványsorozat a városökológiai alapismeretektől a zöldfelületek ökoszisztéma szolgáltatásán át a csapadékvíz-gazdálkodás ökologikus rendszeréig minden fontosabb tématerületet felölel.
 
Az Zöldinfrastruktúra füzetek sorozat első kiadványát a városi csapadékvíz-elvezetésben kiemelt szerepet betöltő vízáteresztő burkolatokat és azok alkalmazási lehetőségeit mutatja be. A füzet és a jövőben megjelenő kiadványok célja, hogy a fővárosi közterület-megújítások során útmutatást nyújtsanak az élhető, fenntartható, közösségi terek létrehozásában.

Zöldinfrastruktúra füzetek 1. - Vízáteresztő burkolatok 

A füzetsorozat második kiadványa egy alternatív zöldfelületi elem, a zöldhomlokzat tervezéséhez, kivitelezéséhez és fenntartásához nyújt segítséget. A zöldhomlokzatok, zöldfalak alkalmazásának különösen a belvárosban, illetve az intenzíven beépített városrészekben van jelentősége, ahol a sűrűn beépített vagy burkolt felületeken problémát okoz új, kondicionáló zöldfelületek létrehozása. A függőleges növényfalak révén a kedvező ökológiai és esztétikai tulajdonságoknak köszönhetően élhetőbbé, fenntarthatóbbá, zöldebbé tehető a főváros, ami a 21. század városökológiai törekvéseinek egyik legfőbb követelménye.


 Zöldinfrastruktúra füzetek 2. - Zöldhomlokzatok

A füzetsorozat harmadik kiadványának célja bevezetést nyújtani a városi környezet alakításában résztvevő szereplők (tervezők, döntéshozók és beruházók) számára a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeibe és eszközrendszerébe. A kiadvány bemutatja a csapadékvíz-elvezetés jelenlegi helyzetét és a jogi környezetet, rövid ismertetést nyújt a különböző műszaki megoldásokról, valamint megvalósult projekteken keresztül szemlélteti a gyakorlati alkalmazást.
 

Zöldinfrastruktúra füzetek 3. - Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken

A füzet az új fatelepítésekről, azok kialakítási követelményeiről, illetve az utca rekonstrukciók lehetőségeiről szól, közművek tekintetében pedig elsősorban a földalatti infrastruktúrát veszi górcső alá. A fásítás és a közművesítés viszonyának vonatkozásában ismerteti azokat a rendszereket, amelyek segítségével egyedi eljárás keretében megvalósítható a közművel sűrűn ellátott területeken is a fatelepítés. Hazai és nemzetközi példákon keresztül bemutatja a téma szempontjából előremutató, precedens értékű fejlesztéseket, melyek mintául szolgálhatnak a városi fásítások számára. A téma e hiánypótló feldolgozása elősegíti jövőbeli közterületmegújítások során a lehető legtöbb új fa elhelyezését, „városi ligetek” kialakítását a városi életminőség javítása érdekében.

Zöldinfrastruktúra füzetek 4. -  Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató

 

Zöldinfrastruktúra füzetek 5. - Belvárosi belső udvarok megújítása

A Zöldinfrastruktúra füzetek 5. száma a belvárosi belső udvarok megújításával kapcsolatban szeretne segítséget nyújtani. A tájépítészeti, műszaki ötletek mellett az udvarmegújítás folyamatához és a közösség bevonásához is támpontot ad. A belső udvarok fejlesztésének fontosságára több kerület is felfigyelt, pályázatokkal, szaktanácsadással segítik a megújításokat.

 

Zöldinfrastruktúra füzetek 6. - Fahelyek és zöldsávok védelme a városi utak mentén

A Zöldinfrastruktúra füzetek sorozat ezen kötete nem parkokról vagy terekről szól, hanem a városokban fellelhető egészen kicsi, de stratégiailag annál fontosabb területekről; az utak menti fahelyekről és zöldsávokról. Városaink utcáiban és útjai mentén napról napra verseny folyik a helyért, az egymást átfedő funkciók és szükségletek közt. Hatalmas az igény a parkoló és út felületekre, ugyanakkor minden talpalatnyi zöld megóvása közös érdekünk.

 

Forrás: http://budapest.hu

<< Vissza a főoldalra