Emerging Member of the

HuGBC

HuGBC Közgyűlés

Az egyesület decemberi közgyűlése.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC), székhely: 1093 Budapest, Lónyay u. 29. elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt év végi Közgyűlésünkre.

Időpont: 2017. december 1. (péntek) délután 15:00-17:00 óra.

Helyszín: DENKSTATT Hungary Kft. (1037 Budapest, Seregély u. 6.)

FONTOS: Kérem, küldjön visszaigazoló e-mailt arról, ha megkapta ezt a meghívót, illetve egyben szíveskedjen jelezni részvételi szándékát is!

Napirend előtt:

Tagjelöltek bemutatkozása

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők(3 fő) megválasztása

Napirend elfogadása és tárgyalása

A Közgyűlés tervezett napirendje:

1.) Tájékoztató a 2017. április 11-i közgyűlés óta történt eseményekről, és az egyesület 2017. évi szakmai működésének értékelése

2.) Az egyesület 2018-as tevékenységterve

3.) Tagfelvétel

4.) Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, naprenden kívüli kérdésekben (határozathozatal nélkül)

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2017. december 1. (péntek) délután 15:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Jelen meghívót a honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2017. december 1-i dátumon. 

Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2017. november 16. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Kérjük, szíveskedjen részt venni a közgyűlésen, mert jelenlétével, észrevételeivel alakíthatja a Tagság egészére kiható döntéseket.

Az esetlegesen fennálló tagdíjtartozást szíveskedjen rendezni a Közgyűlés időpontjáig.

Részvételére feltétlenül  számítunk!

Budapest, 2017. október 30.

Tisztelettel:

Barta Zsombor

HuGBC elnök

A meghívót az elnök megbízásából

továbbítja: Budai Henrietta, titkár

Időpont: 2017. december 01., - 2017. december 01.,
Helyszín: DENKSTATT Hungary Kft.
Cím: 1037 Budapest, Seregély u. 6.

Forrás: http://

<< Vissza a főoldalra