Established Member of the

HuGBC

HuGBC Megismételt Tisztújító közgyűlés

2019. június 11. 9.00

Tisztelt Egyesületi Tagunk!

Mint a HuGBC jelenlegi elnöke megállapítom, hogy a 2019. április 11-én megtartott közgyűlésen a tisztségviselő választás ügymenete, illetve lebonyolítása nem felelt meg mindenben a hatályos egyesületi Alapszabályunknak, különös tekintettel a §13-as részre.

Biztosítva az Egyesület jogszerű működését és a tisztségviselői választás Alapszabályban foglaltak szerinti lebonyolítását, továbbá a legutóbbi közgyűlésen történt hibát orvosolva, Megismételt Tisztújító Közgyűlést hívok össze.

Számítunk minden rendes tagunk jelenlétére és egyúttal elnézést is kérünk az esetlegesen okozott kellemetlenségekért!

 MEGHÍVÓ

 
Tisztelt Egyesületi Tagunk!
 
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) elnökeként tisztelettel meghívom Önt megismételt tisztújító közgyűlésünkre.

Választás: alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), felügyelő bizottsági tagok (3 fő), etikai bizottsági tagok (3 fő+1 fő póttag)

Kérjük, feltétlenül jelenjen meg a közgyűlésen, mert a jelöltek állítása akkor történik, és csak azon rendes tagjaink jelölhetők a tisztségekre, akik jelen vannak a közgyűlésen!

Időpont: 2019. június 11. (kedd) reggel 9:00 óra
Helyszín:  Denkstatt Hungary Kft. oktatóterme (1037 Budapest, Seregély u. 6.)

Mentés Google naptárba

FONTOS: Kérem, küldjön visszaigazoló e-mailt a fodor.zsuzsa@hugbc.hu e-mail címre arról, hogy megkapta ezt a meghívót, illetve egyben szíveskedjen jelezni részvételi szándékát is!
 
Program:

Tagjelöltek bemutatkozása

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők (3 fő) megválasztása

Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megválasztása

Napirend elfogadása és tárgyalása


A Közgyűlés tervezett napirendje:
 1.)   Tisztségviselők helyszíni jelölése, jelöltállítás és tisztségviselő választás: alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), valamint felügyelő bizottsági tagok (3 fő), és etikai bizottsági tagok (3 fő + 1 póttag)

2.) Tagfelvétel

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2019. június 11-én délelőtt 9:30 órakor, azonos napirenddel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Jelen meghívót honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2019. június 11-i dátumon.  
Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2019. május 21. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Várjuk Önöket!
Budapest, 2019. május 3.
 

Tisztelettel:
 

Barta Zsombor
HuGBC elnök

------------------------------------------------------------

English version

INVITATION

Dear HuGBC Member!

The Hungary Green Building Council (HuGBC, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) hereby invites you to the repeated Nomination General Assembly.

Date and time: June 11, 2019 at 9:00 AM
Location: Denkstatt Hungary Kft. training room (1037 Budapest, Seregély u. 6.)

Save in Google Calendar

IMPORTANT: I kindly ask you to confirm the arrival of this invitation and RSVP for your participation to the fodor.zsuzsa@hugbc.hu e-mail address. 

Program:

Presentation of Member Candidates
Election of Presiding Chair

Election of Record Verifiers (3 persons)

Election of the Vote Counting Committee (3 persons)
Approval of Agenda

The planned agenda of the General Assembly:

1) On-spot nomination and election of 2 persons Vice-President, 4 persons Board Members, 3 persons Supervisory Board Members, 3+1 persons Ethics Committee Members

2) Admission of new members

The General Assembly shall have a quorum if the number of the appearing members (regular members, at the above mentioned time and place) reaches 50% of the number of association members + 1 person. If a duly convened General Assembly has no quorum, at the same place on June 11, 2019 at 9:30 AM, with the same agenda a new Assembly will be called, with quorum regardless of the number of attendees.

This invitation will be published among the events on June 11, 2019 on our homepage.

Please remember to attend the General Assembly because your presence and comments can influence decisions affecting the whole membership.

New proposals concerning the agenda are accepted in written format and with motivation explanation till May 21, 2019 at 24:00.

Thank you for your cooperation in advance.

Sincerely yours,

Zsombor Barta

President of HuGBC

Budapest, May 3, 2019

 

Időpont: 2019. június 11., - 2019. június 11.,
Helyszín: Denkstatt Hungary Kft.
Cím: 1037 Budapest, Seregály u. 6.

<< Vissza a főoldalra