Established Member of the

HuGBC

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2019. évi tisztújító közgyűlése

Az egyesület 2019-es második közgyűlése.

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
 
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt tavaszi közgyűlésünkre.

A közgyűlés egyik fontos napirendi pontja lesz egyesületünk tisztújítása: alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), valamint felügyelő bizottsági tagok (3 fő), és etikai bizottsági tagok (3 fő+1 fő póttag) választása.

Kérjük, feltétlenül jelenjen meg a közgyűlésen, mert a jelöltek állítása akkor történik, és csak azon rendes tagjaink jelölhetők a tisztségekre, akik jelen vannak a közgyűlésen!

Időpont: 2019. április 11. (csütörtök) délután 15:00 óra
Helyszín:  Kinnarps House JARL konferenciaterem (1133 Budapest, Váci út 92.)

 
Program:

Tagjelöltek bemutatkozása

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők (3 fő) megválasztása

Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megválasztása

Napirend elfogadása és tárgyalása


A Közgyűlés tervezett napirendje:
 

1.)    A 2018. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása

Határozati javaslatok: 1.) A Közgyűlés elfogadja a 2018-as évi felügyelőbizottsági értékelést. 2.) A közgyűlés elfogadja a 2018. évi közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót.

2.)   Tisztségviselők helyszíni jelölése, jelöltállítás és tisztségviselő választás: alelnökök (2 fő), elnökségi tagok (4 fő), valamint felügyelő bizottsági tagok (3 fő), és etikai bizottsági tagok (3 fő + 1 póttag)

3.)    Tagfelvétel

4.)    Tagdíjstruktúra átalakításának szükségessége - elnökségi előterjesztés

Határozati javaslat: A Közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a soron következő közgyűlésre dolgozza ki javaslatát a 2019 januárjától érvényes tagdíjstruktúrára és a tagdíjak mértékére vonatkozóan.

5.)    Tagok ötletei, javaslatai, véleménye, naprenden kívüli kérdésekben (határozathozatal nélkül)


A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-a + 1 fő létszámot.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen 2019. április 11-én délután 15:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A 2018. évi közhasznúsági jelentést és 2018. évi pénzügyi beszámolót e meghívó mellékleteként megküldjük, illetve jelen meghívót és annak mellékleteit a honlapunk eseményei között is közzétesszük a 2019. április 11-i dátumon.

 

Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2019. március 27. 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

Várjuk Önöket!


Budapest, 2019. március 12.


Tisztelettel:
 

Barta Zsombor
HuGBC elnök

Időpont: 2019. április 11., - 2019. április 11.,
Helyszín: Kinnarps House, Jarl konferenciaterem
Cím: 1133 Budapest, Váci út 92.

Forrás: http://

<< Vissza a főoldalra