Established Member of the

HuGBC

Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete 2020. év első közgyűlése

Az Egyesület tavaszi közgyűlése

a HuGBC közgyűlést május végére halasztjuk

Tisztelt Egyesületi Tagunk!
 
A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC, 1082 Budapest, Futó u. 47-53.) elnökségének nevében tisztelettel meghívom Önt tavaszi közgyűlésünkre.

Tekintettel a napirendek fontosságára, kérjük, feltétlenül jelenjen meg a közgyűlésen!

Időpont: 2020. március 19. (csütörtök) délelőtt 09:00 óra
Helyszín: Tagjelöltünk, az Aereco Légtechnika Kft. székháza (1139 Budapest, Fáy u. 12/A.)

FONTOS: Kérem, szíveskedjen jelezni részvételi szándékát a fodor.zsuzsa@hugbc.hu e-mail címen!

 
Program:

Tagjelöltek bemutatkozása

Levezető elnök megválasztása

Jegyzőkönyv vezető és hitelesítők (3 fő) megválasztása

Szavazatszámláló bizottság (3 fő) megválasztása

Napirend elfogadása és tárgyalása


A közgyűlés tervezett napirendje:
 

1.)    A 2019. évi közhasznúsági jelentés és pénzügyi beszámoló elfogadása

Határozati javaslatok: 1.) A Közgyűlés elfogadja a 2019-es évi felügyelőbizottsági értékelést. 2.) A közgyűlés elfogadja a 2019. évi közhasznúsági jelentést és a pénzügyi beszámolót.

2.)    A 2020-as tevékenységterv és költségvetésterv elfogadása

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja a 2020-as tevékenység- és költségtervet.  
3.)   Elnök helyszíni jelölése, jelöltállítás és választás

4.)   Tagfelvétel

5.)   Tagdíjstruktúra átalakítása

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Elnökség és a Tagi kerekasztal javaslatát a 2021. január 1-jétől érvényes tagdíjstruktúrára és a tagdíjak mértékére vonatkozóan.

6.)   Alapszabály módosítás

Határozati javaslat: A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály módosítását.

A közgyűlés határozatképes, ha a fent megjelölt időpontban és helyen megjelent szavazattal rendelkező egyesületi tagok (rendes tagok) száma eléri az egyesületi tagok számának 50%-át + 1 fő létszámot.

Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azonos helyen, 2020. március 19-én délelőtt 09:30 órakor, azonos napirendekkel új közgyűlés lesz összehívva, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Új napirendi pontot vagy a megküldött napirendi pontokat érintő javaslatot 2020. március 4-én 24:00 óráig, írásban és indokolt kérelem alapján fogadunk be.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó és a döntéshozatalt segítő csatolt mellékletek:

- HuGBC közhasznúsági_szakmai_jelentés_2019

- HuGBC közhasznúsági_pénzügyi_jelentés_2019

- 2020-as tevékenységterv és költségvetésterv

- HuGBC_Tagdíjstruktúra_javaslat_közgyűlés 2020

- Alapszabály módosítás_2020_ javaslat 

 

A tagdíjstruktúráról tartott Tagi kerekasztal emlékeztető elérhető itt.

Várjuk Önöket!
 

Budapest, 2020. február 18.

-------------------------------------------------------------------------

Az Alapszabály 12. § 1.2 pontjának 2. bekezdése szerint a Közgyűlés 5. napirendi pontjához egy tagtársunk kiegészítő javaslatot tett, amelyet a tag indokolt kérelme alapján a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül ezúton - változtatás nélkül - az Egyesület honlapján közzéteszünk. A javaslat kizárólag a tag álláspontját tükrözi, az adatok helyességéért felelősséget nem vállalunk.

 

Barta Zsombor
HuGBC elnök

Időpont: 2020. március 19., - 2020. március 19.,
Helyszín: Aereco Légtechnika Kft.
Cím: 1139 Budapest, Fáy u. 12/A.

<< Vissza a főoldalra