Established Member of the

HuGBC

Szakmai vélemények

Hazai szakmai vélemények

A HuGBC vezető szerepet tölt be a hazai szakmai anyagok véleményezésében. Szakembereink rendszeresen vesznek részt azokon a fórumokon, melyek a hazai jogszabályalkotás alapjait lefektetik a környezettudatos építés terén. Az egyesület tagja az Országos Építésügyi és Településrendezési Tanácsnak (OÉTT), mely a Belügyminisztérium közvetlen tanácsadó szerve. Az OÉTT munkáját 6 munkacsoportban végzi, ezek pontos felosztásáról és a munkamenetről az http://oett.e-epites.hu oldalról lehet tájékozódni. Ezen munka keretében rendszeresen véleményezzük a különböző energetikai, szabványosítási, településrendezési stb. kérdéseket.

A jogszabályalkotás ezen hivatalos szintje mellett az egyesület meghívást kapott az Országos Építészeti és Műszak Tervtanácsba is, mely a legmagasabb hazai építészeti esztétikai és műszaki döntéshozó fórum. Az egyesület elnökének ezen a fórumon az egyesület képviseletében az a feladata, hogy a tervtanács elé benyújtott terveket a környezettudatos építés szempontjai alapján véleményezze.
Az egyesület együttműködő partnere a Magyar Építész Kamarának, mely együttműködés keretében közös szakmai állásfoglalások születnek.

Ezeken kívül az egyesület több más szakmai és civilszervezettel is szoros szakmai kapcsolatot ápol. A Levegő Munkacsoporttal (LMCS) és az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesülettel (IFK) több közös szakmai állásfoglalást dolgoztunk ki, első sorban az OTÉK parkolási előírásának rendezése érdekében.

A kooperációban vagy felkérésre készített szakmai véleményezések mellet egyik első önálló akciónk a települések környezettudatosabbá tételéről készült összegző véleményünk. Mára ez beépült több hazai szakmai anyagba és egyetemi tananyagba.

Az egyesület a bevált és működő szakmai csatornái és véleményezési eljárásai mellett nyitott minden új megkeresésre és együttműködésre, annak érdekében, hogy épített környezetünk élhetőbbé váljon.

Minősítő rendszerek véleményezése

A nemzetközi zöldépület-minősítő rendszerek hazai alkalmazhatóságairól számos sikeres hazai épületminősítés tanúskodik. Mivel mind a piacai, mind a technológiai, a jogszabályi és a társadalmi igények dinamikus fejlődésen mennek keresztül, ezért a nemzetközi zöldépület-minősítéseket is állandóan tovább fejlesztik.

A minősítő rendszerek továbbfejlesztésében a HuGBC aktív szerepet kíván betölteni, ennek érdekében jó szakmai kapcsolatot ápolunk a nagy minősítő rendszerek üzemeltetőivel.

A nemzetközi rendszerek hazai adaptálhatósága is kiemelten fontos számunkra, ezért a rendszerek hazai alkalmazhatóságával kapcsolatban rendszeresen véleményt nyilvánítunk, illetve javaslatokat fogalmazunk meg.

Nemzetközi szakmai vélemények

A HuGBC tagja a World Green Building Council világszervezetnek és ezen belül aktívan részt vesz az úgynevezett European Networking csoportban is. Egyesületünk a nemzetközi kapcsolatok révén aktívan részt vesz európai jogaszály-, vagy rendelet-tervezetek véleményezésében, kidolgozásában. Továbbá szakmai állásfoglalásokat adunk ki meglévő vagy új rendeletekkel kapcsolatban. Az Európai Bizottság számára a többi európai egyesülettel közösen fogalmazzuk meg álláspontjainkat és az Európai Uniós tagállami képviselőkkel is kapcsolatot tartunk annak érdekében, hogy szakmai véleményünket rajtuk keresztül is minél hatékonyabban eljutathassuk az Európai döntéshozók felé. A HuGBC jó és kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén fajsúlyosan tudja képviselni az egyesület céljait és irányelveit.