Emerging Member of the

HuGBC

Csatlakozás

Tagfelvételi eljárás lépései

 
  1. A tagfelvételt kérő két eredeti példányban kitölti a tagfelvételi nyilatkozatot( amely ide kattintva letölthető), és azt az Egyesület Titkárának benyújtja.
  2. Az Egyesület rendes tagjainak felvételéről a Közgyűlés dönt. 
  3. A tagfelvételi kérelem visszautasítható, ha a Közgyűlés többségi szavazással elutasította azt.
  4. Ha a tagfelvételről döntött a Közgyűlés, az Elnökség haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba vételéről.
  5. Az, aki az Egyesületnek már korábban tagja volt, nem vehető fel a tagsági viszony megszűnésétől számított:
    a) egy éven belül, ha a tagsági viszony törlés;
    b) két éven belül, ha a tagsági viszony kizárás miatt szűnt meg.
  6. Az Elnökség dönt a különleges jogállású tagok tagi státuszáról, illetve a Pártoló tagokkal kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről.
 

Tagsági díjak


Rendes tagok
 
Kategória Éves díj
Rendes Tag I. Diákok érvényes diákigazolvánnyal 6.000 Ft
Rendes Tag II. Magánszemély 36.000 Ft
Rendes Tag III. Egyéni vállalkozó 100.000 Ft
Rendes Tag IV. 2–10 főt foglalkoztató szervezet 250.000 Ft
Rendes Tag V. 10–50 főt foglalkoztató szervezet 500.000 Ft
Rendes Tag VI. 50-nél több főt foglalkoztató szervezet 1.000.000 Ft

 

Társult tagok

Tagdíj és társult tagi együttműködés egyedi megállapodás szerint.
 

Pártoló tagok
 
Kategória Támogatási összeg
Támogató 250.000 Ft
Ezüst partner 750.000 Ft
Arany partner 1.500.000 Ft
Platina partner 2.500.000 Ft

 

Pártoló tagi együttműködés egyedi megállpodás szerint.

 

Előzetes tájékozódás

 
Javasoljuk, hogy csatlakozási szándéka benyújtása előtt:
 
- Tanulmányozza Alapszabályunkat
- Olvassa el Etikai Kódexünket
- Nézze meg, miért érdemes HuGBC tagnak lenni
 
 

Online jelentkezési lap


Kérjük, töltse ki az alábbi jelentkezési űrlapot, majd a legvégén az adatok mentéséhez nyomja meg a "Regisztráció küldése" gombot.

Alapadatok


Szervezetének olyan további tagjai, akik információkat, hírleveleket szeretnének kapni


Szervezeti besorolás

Kérjük, a cégre / szervezetre legjellemzőbb kategóriát jelölje be!

Magánszemélyek (különleges esetben, kizárólag egyedi elbírálás alapján)
Építőanyag-gyártók, -forgalmazók
Közmű- és kommunális szolgáltatók (energia, víz/csatorna, hulladékgazdálkodás, városüzemeltetés, közösségi közlekedés)
Ingatlanberuházók, -fejlesztők, -tulajdonosok
Épületüzemeltetők, -karbantartók, facility managerek
Ingatlanközvetítők, -ügynökök
Szakmai szolgáltató és tanácsadó cégek (pl. mérnöki, tervezői, környezetvédelmi tevékenység; tanácsadók, műszaki ellenőrök, tájépítészek, kerttervezők, építészek, belsőépítészek; project- és létesítménymenedzserek)
Lebonyolítók, építési vállalkozók és kivitelezők
Pénzügyi, banki, jogi és biztosítási szolgáltatók
Kormányzati szervek, minisztériumok, önkormányzatok, hatóságok
Nem kormányzati szervezetek (NGO-k); Környezetvédelmi nonprofit szervezetek, szakmai és tudományos szervezetek, civilszervezetek, érdekvédelmi és szakszervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, szakmai szövetségek)
Oktatási intézmények, kutatóintézetek, K+F orientált vállalkozások
Sajtó és média
Egyéb

Éves tagság

Kérjük, a megfelelő kategóriát jelölje be!

RENDES TAGOK (Vállalatok, cégcsoportok, társaságok és egyéni vállalkozók, illetve mindazon szervezetek és magánszemélyek, amelyek/akik egyetértenek az Egyesület céljaival, és befizetik a taggyűlés által meghatározott tagdíjat.)

6 000 Ft - Rendes tag I. (diákok)
36 000 Ft - Rendes tag II. (magánszemély)
100 000 Ft - Rendes tag III. (egyéni vállalkozó, egyszemélyes társaság)
250 000 Ft - Rendes tag IV. (2–10 főt foglalkoztató szervezet)
500 000 Ft - Rendes tag V. (10–50 főt foglalkoztató szervezet)
1 000 000 Ft - Rendes tag VI. (50-nél több főt foglalkoztató szervezet)

TÁRSULT TAGOK (Környezetvédelmi és más szakmai, társadalmi szervezetek, kormányszervek, intézmények, oktatási intézmények, nem nyereségorientált szervezetek, illetve mindazon szervezetek, amelyekkel az Egyesület egyedi együttműködési megállapodást köt.)

Társult tag I. - (kormányzati szervek, minisztériumok, önkormányzatok)
Társult tag II. - (oktatási intézmények, tanszékek, kutatóintézetek)
Társult tag III. - (egyesületek, alapítványok, NGO-k)
Társult tag IV. - (egyéb GBC-k, máshova nem besorolhatók)
Társult tag V. - (oktatók és diákok egyedi elbírálás szerint)

Partneri támogatás

A tagdíjon felül partneri támogatással segítjük az Egyesület céljait, melynek fejében szervezetünk megjelenik az Egyesület partner szintű támogatói között.

250 000 Ft - Támogató
750 000 Ft - Ezüst partner
1 500 000 Ft - Arany partner
2 500 000 Ft - Platina partner

A belépés célja

Pozitív példák publikálása
Szakmai kapcsolatok építése
Közös programokban való részvétel
Szakmai segítség igénybevétele
A vállalati környezettudatosság, fenntarthatóság támogatása
Egyéb

Éves tagsági díj / partneri támogatás befizetésének módja

A tagdíjat/partneri támogatást a Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének CIB Banknál vezetett számlájára történő átutalással lehet befizetni.

Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Név: Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete
Számlaszám (IBAN): HU19 1070 0206 4896 4803 5110 0005

A tagsági jogviszony az adott tagsági kategóriára vonatkozó teljes összeg befizetésével és a befizetés igazolásának az Egyesület titkárságára történő eljuttatásával lép életbe.

A tagsági jelentkezési lapot kitöltve és aláírva juttassa el az alábbi postacímre vagy szkennelve az alábbi e-mail címre.

Postacím: Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete, 1037 Budapest, Seregély utca 6.
E-mail cím: info@hugbc.hu

Tagsági nyilatkozat

Ezúton kifejezzük belépési szándékunkat a Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete (HuGBC) tagjainak sorába. Egyetértünk az Egyesület alapszabályával és az abban foglalt célokkal, és elfogadjuk azokat. Kijelentjük, hogy az Egyesületet aktívan támogatjuk, és saját szervezetünk tevékenységén keresztül is hozzájárulunk a fenntartható épített környezet létrehozásához. Kötelezettségeinket és jogainkat megismertük, és azokat magunkra nézve kötelezőnek tekintjük.

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének küldetése a környezettudatos épületek létrehozásához szükséges ismeretek terjesztése, ezáltal a környezetvédelem elősegítése Magyarországon. Ennek keretében az Egyesület támogatja a már meglévő eredmények, a környezettudatos, fenntartható tudományos megoldások és technológiai ismeretek terjesztését a lakosság és a szakmai csoportok körében, valamint elősegíti az új, környezetbarát megoldások kifejlesztését. Emellett kiemelt célként törekszik arra, hogy a magyar lakosság körében a környezettudatosság nagyobb ösztönzést kapjon. Az Egyesület további fontos célja az épített környezet olyan mértékű átalakítása, amely fenntartható és a következő generációk egészségét nem veszélyeztető módon szolgálja az emberek igényeit.

A környezettudatos épületek tervezésének és kivitelezésének megkönnyítése érdekében szorgalmazza a legújabb technológiák és megoldások oktatását. A fenntartható kivitelezés megvalósításáé rt segíti a megfelelő szabályozó feltételek kidolgozását, ugyanakkor vonzó beruházási feltételeket biztosít. A tudás megosztása és az innovációk bátorítása céljából szélesíti a belföldi, regionális és nemzetközi együttműködést. Kutatja, összeállítja és terjeszti a régió számára legjobb módszereket, támogatja azok adaptálását és kivitelezését.

Az Egyesület által kínált tagsági feltételeket ismerjük, azokat elfogadjuk, és a tagsági feltételeknek megfelelünk. A jelentkezési lapot kitöltöttük. Tagsági jogviszonyunk hatálybalépése esetén teljesítjük ebből fakadó kötelezettségeinket. Vállaljuk az éves tagdíj befizetését, hozzájárulva ezzel az Egyesület működéséhez. Tudomásul vesszük, hogy tagsági jogviszonyunk két alapító tag ajánlása, valamint az Egyesület kedvező döntése alapján jön létre.


<< Vissza a főoldalra