Established Member of the

HuGBC

Zöld minősítések tudástár

Minősítési rendszerek

A Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete elkötelezett híve a fenntartható és környezettudatos tervezés, kivitelezés és üzemeltetés népszerűsítésének és kiemelt célja a hazai épített környezet környezetre gyakorolt negatív hatásainak a csökkentése. Egyesületünk egyenrangúan kezeli a különböző minősítéseket és aktív kapcsolatot ápol a rendszerek üzemeltetőivel és szakmai platformot biztosít hazai szakemberek és érdeklődők számára. A nemzetközileg elismert és Magyarországon is 2008 óta sikeresen használt, önkéntes minősítési rendszerek jó támpontot nyújtanak az épített környezet különböző szereplői számára, egyfajta fenntarthatósági keretrendszert adva a szakemberek kezébe. 

Az épített környezetünk fenntarthatóságáért tett lépések nemcsak lokálisan, de globálisan is kifejezetten fontosnak mondható, hisz az építőipar és az épített környezetünk felel a globális energia, nyersanyag illetve kibocsátások nagy hányadáért. Az ENSZ által megfogalmazott 17 Fenntartható Fejlődési Cél (Sustainable Development Goals, vagy röviden SDG) közül 9 egyenesen vonatkoztatható az épített környezetre is. 

Az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak egyenes alkalmazhatósága az épített környezet vonatkozásában
Forrás: http://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals

 

BREEAM

A minősített épületek számát tekintve hazánkban eddig a BREEAM rendszer szerint minősített épületekből van a legtöbb (2018-as adat). Ennek oka többek között az is, hogy az eredetileg 1990-ben az Egyesült Királyságban kifejlesztett rendszer a meglévő épületeket minősítésében is nagy sikereket tud felmutatni, hisz külön minősíthető az épület, az üzemeltetés, illetve az épülethasználók környezettudatossága is. 

A BREEAM rendszert kifejlesztő és üzemeltető angol építés-kutatási szervezet, a BRE (Building Research Establishment) a minősítési rendszert 2008 óta tette elérhetővé a nemzetközi piacokon is és azóta számos európai országban nemzeti BREEAM rendszer üzemeltető szervezet is létrejött, ami többek között a helyi nyelven való minősítést is lehetővé teszi. 

A BREEAM minősítési család egyre bővülő lehetőségeket nyújt az épített környezet önkéntes, harmadik fél általi minősítésére. Az új építésű kereskedelmi és lakó ingatlanok (BREEAM International New Construction) mellett minősíteni lehet nagyobb épület felújításokat vagy átalakításokat is (BREEAM International Refurbishment and Fit-out), mesterterv (masterplan) szintű nagy-beruházások közösségekre való hatását is (BREEAM International Communities), illetve a már említett meglévő kereskedelmi ingatlanokat a BREEAM In-Use International rendszer szerint. A BREEAM minősítési család sajátossága a projektre szabott, úgynevezett BREEAM International Bespoke rendszer, mely minősítéssel a klasszikus kereskedelmi vagy lakófunkciótól eltérő projektek is lehet minősíteni. 

A rendszer 9 kategóriába csoportosítva fogalmazza meg a fenntarthatósági kritériumokat, ezzel holisztikus módon mérve a minősített projekt teljesítményét. A kritériumok jellemzően az Európai, illetve hazai szabványokat követik. Az eltérő súlyozású kategóriák határozzák meg az össz-pontszámot ami csillag jelölésű minősítési szinteket eredményez. Az új építésű projekteket jellemzően két lépcsőben, a tervezési fázisban (design stage) és a kivitelezést követően (post construction) minősítik, míg a meglévő épületek minősítése egylépcsőben, online felületen keresztül zajlik és éves megújításra is szorul. A minősítéseket minden esetben egy licenszel és akkreditációval rendelkező BREEAM minősítővel, illetve /vagy céggel kell lebonyolítani, aki a minősítői dokumentációkat összeállítja és a minősítői szerv felé benyújtja. 

BREEAM minősítői akkreditációt egy jellemzően háromnapos angol nyelvű továbbképzés és az azt követő sikeres vizsgák után lehet szerezni és minősítési eljárásokat BREEAM licensszel rendelkező céges háttérrel lehet lebonyolítani. 

A BREEAM rendszer minősítési kategóriái
Forrás: https://www.breeam.com

 

LEED

Az amerikai LEED minősítési rendszer szerint minősített épületek számát tekintve hazánkban és a Közép-európai régióban is a BREEAM után a második legsikeresebb rendszer, illetve az 1998-as bevezetése óta globálisan is az egyik legelterjedtebb rendszernek mondható. 

A LEED minősítések részben amerikai szabványokra és azokhoz kapcsolódó követelményeken alapszik, de a nemzetközi alkalmazhatóságot elősegítendő, alternatív (pl. európai) szabványokkal is be lehet bizonyítani a követelményeknek való megfelelőséget. Mivel a HuGBC és a GBCI (a LEED minősítői szerve) közötti megállapodás létrejött, ezért Egyesületünkön keresztül lehetőség van az alternatív szabványok megfelelősségének az elfogadtatására. 

A LEED rendszer keretében minősíteni lehet új (LEED Building Design and Construction), új belső kialakítások (LEED Interior Design and Construction) illetve meglévő (LEED Building Operations and Maintenance) kereskedelmi, irodai vagy ipari funkciójú épületeket is. Továbbá nagy projektek közösségekre gyakorolt hatását a LEED Neighbourhood Development minősítéssel lehet mérni. 

A LEED zöldépületértékelő rendszer öt környezeti kategóriába sorolja a különböző követelményeket. Minden minősítendő projektnek teljesítenie kell egy sor előkövetelményt is és a további kritériumoknak való megfelelősség határozza meg az össz-pontszámot, mely minősített, ezüst, arany, illetve platina minősítési szintet eredményez. 
További értékes pontokat kaphat egy projekt, ha az úgynevezett innováció kategóriában is ér el pontokat olyan környezettudatos megoldásokkal, melyek adott esetben túlmutatnak a minősítési rendszer követelményein. 

A LEED minősítés online felületen keresztül zajlik, melyhez a projekt hivatalos regisztrálása után kaphatunk hozzáférést. Az új építésű projekteknél lehetőség van a kétlépcsős minősítési eljárásra, melynél a tervszintű, illetve a kivitelezést követő megfelelősségi anyagok kerülnek benyújtásra. Meglévő épületek minősítése egy lépcsőben zajlik, és a minősítés kitér az épületre, annak üzemeltetésére, illetve az épület használói környezettudatosságra is. 

Bár elvben LEED minősítést akkreditált minősítői licensz nélkül is le lehet bonyolítani, mégis a rendszer komplexitása miatt mindig javasolt egy LEED minősítő bevonása. LEED minősítői továbbképzéseket online, illetve Egyesületünkön keresztül is el lehet érni. A minősítői képzés első fázisa az úgynevezett LEED Green Associate képzés és online vizsga sikeres teljesítése. Minősítésre az ezt követő képzés és szintén online vizsga jogosítja fel a szakembereket. 

Mint minden zöldépület minősítő rendszer, a LEED is folyamatos megújuláson megy keresztül, így rendszeresen megújul és ezáltal meg is változik a követelményrendszer. 


A LEED rendszer minősítési kategóriái
Forrás: https://new.usgbc.org/leed

 

DGNB

A Németországban 2008-ban bevezetett zöldépület minősítő rendszer szerint már hazánkban is történtek sikeres minősítések. A DGNB minősítési rendszerrel új és meglévő épületek is minősíthetőek, bár egyelőre nemzetközi szinten csak új irodai, kereskedelmi és ipari létesítményekre alkalmazható a rendszer. Mivel a DGNB rendszer az egyik legfiatalabb és egyben a legkomplexebb minősítő rendszer, ezért Közép-Kelet Európában a minősített épületek száma még jóval alacsonyabb, mint az angol-szász rendszerek által minősített épületeké.
A DGNB rendszer talán attól tér el a legmarkánsabban a két angol-szász rendszertől, hogy egyenlő súlyozással kezeli a környezeti, a gazdasági és a társadalmi fenntarthatósághoz kapcsolódó követelményeket. Továbbá fontos szerepet kapnak az épület életciklusára vonatkozó kritériumok is. Az értékelés során 6 témát vesz figyelembe a minősítés: Ökológiai minőség, Gazdaságossági minőség, Szocio-kulturális és funkcionális minőség, Technikai minőség, Folyamat minősége, Helyszín minősége.

A minősítés folyamán itt is akkreditált auditorok értékelik a minősítendő épületek teljesítményét, illetve a folyamat során tanácsadással is segítik azt, hogy az épület környezetre való negatív hatása lehetőleg minél alacsonyabb legyen. DGNB minősítői akkreditációt sikeres képzés és vizsgázás után kaphatnak az építőiparban dolgozó szakemberek.

A minősítés három különböző kategóriát különböztet meg; bronz, ezüst és arany fokozatok érhetők el. Mint a többi új épületekre kifejlesztett minősítő rendszereknél is, a DGNB-nél is alapvetően két lépcsőben zajlik a minősítés; a tervezési fázis alatt és az építkezés befejeztével. 

Természetesen a német rendszernél is alkalmazhatóak az európai szabványok, de a kritériumrendszerek alapjában a német DIN szabványokon alapszanak. A DGNB rendszer egy alaposan átgondolt és szakmailag is igényesen kifejlesztett „új-generációs” minősítési rendszer, amit elsősorban a németajkú országokban alkalmaznak sikeresen, így az osztrák ÖGNI szervezet is átvette a minősítést Ausztriában, ahol az ÖNORM szabványoknak való megfelelősségével is lehet minősíteni. 


A DGNB rendszer minősítési kategóriái és értékelési grafikonja (példa)
Forrás: http://www.dgnb-system.de/en/system/certification_system/

 

WELL

Az Egyesült Államokból származó WELL minősítés az egyik legújabb nemzetközi minősítő rendszer, mely hazánkban is elérhető. Ez a rendszer annyiban különbözik a BREEAM, LEED vagy DGNB rendszerektől, hogy ez a minősítés kifejezetten az egészséges és élhetőbb belső terek kialakítására, illetve értékelésére helyezi a hangsúlyt. Emiatt a WELL Standard fejlesztői kifejezetten javasolják is, hogy a WELL minősítés mellett a minősítendő projekt egésze valamelyik zöldépület minősítő rendszer szerint is minősítve legyen. Az angolszász BREEAM és LEED minősítéseknél vannak olyan kritériumok, melyek megfelelőségével részben vagy egészében a WELL rendszer egyes kritériumainak is meg lehet felelni. 

A WELL minősítési rendszer új verziója tíz témakörben fogalmaz meg alapkövetelményeket és ajánlásokat a jobb beltéri környezet kialakítása érdekében: levegőminőség, víz, táplálkozás, fény, mozgás, hőkomfort, akusztika, anyaghasználat, szellemi környezet és közösség.

A WELL minősítés is online felületen keresztül zajlik és már nem csak kereskedelmi és irodaépületek egészséges belső tereinek a kialakítását és üzemeltetését méri, hanem bármely épületfunkcióhoz használható. Lehetőség van Core&Shell minősítésre is. A minősítés folyamatát akkreditált WELL AP tanácsadó segítheti. A magyarországi akkreditált WELL AP-k listája a HuGBC honlapján itt található. A minősítés megszerzése aktuális helyszíni mérések eredményein is alapszik. Az akkreditált minősítő szervezet helyszíni mintákat gyűjt (pl. levegő, víz) és akkreditált laborban értékelik ki annak megfelelőségét. 

A minősítés első lépése a projekt regisztrációja. A tervezési fázisban lehetőség van előminősítés megszerzésére is, ami lehetővé teszi, hogy a projektet már korai fázisában az egészséget támogató épületként lehessen azonosítani. A projekt befejezésekor - a beküldött dokumentációk ellenőrzése után - helyszíni ellenőrzések, mérések és mintavételezések után kapja meg a projekt a végleges minősítést.

WELL standardról szóló tájékoztatókat, képzéseket és továbbképzéseket Egyesületünkön keresztül, illetve online felületeken is el lehet érni. A HuGBC WELL munkacsoportja segíti az új minősítési rendszer gördülékeny magyarországi adaptációját.

Hazánkban több nagy ingatlanfejlesztő cég már nagy hangsúlyt fektet az épületfelhasználók jó és egészséges közérzetére és emiatt a WELL rendszer is sikeresen bevezetésre illetve alkalmazásra került hazánkban is. A tapasztalatok szerint a WELL standard szerint minősített épület érték a munkáltató és a munkavállaló számára is.

Bővebb információért tekintse meg a HuGBC WELL témájú honlapját, amin magyar nyelven tájékozódhat a WELL céljairól, eszközeiről és magyarországi eredményeiről.

https://wellstandard.hu

A WELL rendszer minősítési kategóriái
Forrás: https://www.wellcertified.com

A minősítési rendszerekről, akkreditált minősítőkről, illetve képzésekről érdeklődjön Egyesületünknél, illetve a honlapunkon található hazai minősített épületek adatbázisában tájékozódhat a magyarországi minősített épületekről, projektekről is.

 

® HuGBC – Barta Zsombor

 

<< Vissza a főoldalra