Established Member of the

HuGBC

EU Taxonómia és ingatlanhitelesítés

Mi az EU Taxonómia és milyen szerepet tölt be?
 

Az EU 2050-es klímasemlegességi céljainak elérésére alkotta meg a Green Deal (Zöld Megállapodás) cselekvési tervet, amelynek része egy Fenntartható Finanszírozási Akcióterv is. Ennek keretében lépett hatályba 2020. július 12-én az EU Taxonómia (2020/852 rendelet), amely 6 környezeti cél - éghajlatváltozás mérséklése, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, vízi és tengeri erőforrások fenntartható használata és védelme, körforgásos gazdaságra való átállás, szennyezés megelőzése és csökkentése, biológiai sokféleség és az ökoszisztémák védelme és helyreállítása - mentén beazonosítja azokat a zöld tevékenységeket, amelyek lényegesen hozzájárulnak a fenntartható gazdasági működésbe való átmenethez.

A rendelet által érintett tevékenységek között megtaláljuk többek között az erdőgazdálkodást, a gyártást, az energetikát, a víz- és szennyvízgazdálkodást, a közlekedést és szállítmányozást, az infókommunikációt és az építőipart is.

EU Taxonómia és a zöld ingatlanfinanszírozás ösztönzése
 

A fentiekkel összhangban, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021. augusztus 31-én meghirdette a Zöld vállalati és önkormányzati tőkekövetelmény kedvezmény programját, majd 2022 márciusában kiterjesztette ennek feltételeit. Ezzel egy zöld finanszírozási ösztönzőt hozott be a kereskedelmi bankok hitelezési mechanizmusába.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bizonyos ”zöld” célú tevékenységek hitelezése során a megfelelő követelmények teljesülése esetén ún. tőkekövetelmény kedvezmény vehető igénybe. Ingatlanokkal kapcsolatban például 5%, illetve 7% lehet a kedvezmény mértéke. (Ezzel a hitelintézeteket ösztönzik, hogy minél több zöld projektet finanszírozzanak, mert azokkal érdemben csökkenthetik saját tőkekövetelményüket, amelyet az MNB a bankrendszer stabilitásának biztosítása céljából vár el.)

Az MNB három lehetséges utat jelölt ki, amelyekkel az egyes ingatlanok jogosulttá válhatnak a kedvezmény igénybevételére:

  • EU Taxonómia szerint, amely feltételrendszer az EU Taxonomy Climate Delegated Act Annex I., 7. pontjának, 7.1., 7.2. és 7.7. alpontjaira épül. Elérhető kedvezmény: 7%
  • ”Magyar sajátosságokra szabott” taxonómia szerint, amely az 1. pont hazai iparági gyakorlatok és sajátosságok szerint testre szabott változata. Elérhető kedvezmény 5%
  • Zöld épületminősítések (BREEAM, LEED, DGNB, stb.) szerint, amely a nemzetközi zöld épületminősítési sztenderdek alkalmazására épít. Elérhető kedvezmény 5%.
     

Az első két opció, ami az EU Taxonómia alapján került kidolgozásra, a Mitigációs célkitűzésre épít, és az éghajlatváltozás mérséklését helyezi a középpontba. A Klímaadaptációs célkitűzéshez való lényeges hozzájáruláshoz az MNB jelenleg nem kapcsol tőkekedvezményt.

A ”magyar sajátosságokra szabott” taxonómia szerint megfelelés
 

A MNB és a HuGBC közös munkával megalkottak egy szélesebb körben alkalmazható értékelési feltételrendszert, amely alapul veszi az 1. pontban említett EU Taxonómiát, ugyanakkor lehetőséget biztosít az EU Taxonómiának (még) nem megfelelő, de az átlagosnál már fenntarthatóbb magyar ingatlanok hitelesítésére, átmeneti időszakra vonatkozóan. Ezzel a lépéssel az MNB az ingatlanpiaci folyamatok zöld irányba történő elmozdításának ösztönzését tűzi ki célul, átlátható feltételrendszer alapján.

A HuGBC oktat

A HuGBC mint független, szakmai szervezet elősegíti, hogy a magyarországi ingatlanpiaci szereplők is megismerjék a Taxonómia kritériumait, és minél többen alkalmazzák őket. A HuGBC vállalta a szakemberek felkészítését, amelyre kidolgozott egy tájékoztató képzést, valamint egy hitelesítői együttműködést megalapozó tréninget.

EU Taxonómia tájékoztató képzés - tájékoztató az érdekelt feleknek a követelményekről, a feltételrendszerről és ezek teljesítésének gyakorlati megvalósításáról

További részletek és jelentkezés

 

A HuGBC partnereként hitelesítést végezni kívánó szakemberek számára gyakorlati képzés és vizsga

További részletek és jelentkezés

 

A HuGBC hitelesít

A 2. képzést elvégző szakemberek bevonásával a HuGBC független szakmai vizsgálatot és hitelesítést is vállal.

A HuGBC a következőket biztosítja a hitelesítéssel:

  • Ellenőrzi, hogy a hitelesítést igénylő rendelkezik-e a megfelelő bizonyítékokkal, amelyek alátámasztják az EU Taxonómia vagy "a magyar sajátosságokra szabott” taxonómia szerint megfelelést.
  • A HuGBC 20 munkanapon belül kiállítja az EU Taxonómia hitelesítési tanúsítványt
    (amennyiben hiánypótlás nem szükséges), ami jelzi a hitelesítés tárgyát, típusát és eredményét.

A hitelesítés folyamata
 

 

Hitelesítés igénylése itt

Díjjegyzék

 

Letölthető dokumentumok:

<< Vissza a főoldalra