Established Member of the

HuGBC

HuGBC | A környezettudatos építés alapjai videos online tananyag

Sok éves tapasztalatunk alapján azt látjuk, hogy a környezettudatosság és a fenntarthatóság nem kerül be kellő súllyal az építési felsőoktatás programjaiba.

Ezért gyakorló szakemberek segítségével összeállítottunk egy videós online képzési anyagot építésgazdasági szakemberek (építészek, mérnökök, ingatlanfejlesztők és tanácsadók, stb.) számára, akik a környezettudatos szemléletet átfogóan szeretnék megismerni és szakmájukban alkalmazni. A tananyagot úgy állítottunk össze, hogy arra később egy haladó képzést tudjunk építeni.

A képzési anyag alapjául a 2019/2020-as tanévben a SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Karán az Építészmérnöki és Építőmérnöki Szakon választható tantárgy keretében létrejött oktatási anyagok szolgáltak. 

Örömmel osztjuk meg az így megvalósult „A környezettudatos építés alapjai” című 12 alkalomból álló, egyenként kb. 90 perces mp4 formátumú, képi és hanganyaggal felépített előadásokat Önökkel.

A képzési anyagot úgy építettük fel, hogy azok egyenként is alkalmasak a megtekintésre és az elsajátításra.

Fizetendő díj tananyagonként

HuGBC tagoknak: 1.700 Ft + áfa (2.159 Ft)
Nem HuGBC tagoknak: 2.000 Ft + áfa (2.540 Ft)

A megrendelés beérkezése után díjbekérőt küldünk, a díj beérkezése után pedig elküldjük a linket a megrendelt előadáshoz. Az előadások csak megtekinthetők, nem tölthetők le.

MÉK továbbképzési pontérték (2020/115) 1 pont tananyagonként.

Amennyiben MÉK továbbképzési kreditpontot szeretne jóváíratni a képzés teljesítéséért, kérjük, az Építész Továbbképző honlapján rendelje meg az adott tananyagot!

 

Szakmai partnereink

    

Médiatámogatóink


            

 

Megrendelem a tananyagokat itt 

Fenntarthatóság vs. épített környezet

Barta Zsombor fenntarthatósági szakértő, BREEAM AP és auditor, a HuGBC elnöke előadásában beszél a globális kihívásokról és az ezekre válaszul szolgáló fenntarthatósági trendekről.

Ismerteti a fenntarthatóság alapfogalmát, valamint a hazai fenntarthatósági intézményrendszert. Beszél a személetformálás fontosságáról, valamint az építészek szerepéről a „zöld építészet”-ben.

Kitér arra, mit jelent a környezettudatos építészet, a holisztikus szemlélet, mutat jó példákat és érinti az életciklus elméletet az építőiparban, valamint a körforgásos gazdaság és a Shared Economy fogalmát is.

A környezettudatos épület megtervezése – építészet 

Dr. Abou Abdo Tamás okl. építészmérnök, minősített passzívház tervező és 
épületenergetikai tanúsító az energiatakarékos és a környezettudatos épületek tervezési összefüggéseibe vezeti be a hallgatóságot.

Ezután a hőhídmentes épületburok és hőhídmentes csomópontok kivitelezési kihívásait egy költségoptimalizált, 15 lakásos passzív társasház példáján keresztül mutatja meg.

Végül szintén e konkrét projektnél maradva, végigviszi a passzívház épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek kivitelezési kihívásait és megoldásait.

Felújítás szükségessége, a felújítással elérhető új épületminőség

Medgyasszay Péter PhD, a BME Klímaváltozás és Épületenergetika Kutatócsoport (ÉMKÉK), megbízott kutatója előadását a felújítás, valamint a korszerűsítés szintjeivel, az alapfogalmak tisztázásával kezdi.

Ezután részletezi a meglévő és új épületek környezetterhelési kérdéseit. Tervezési módszereket mutat a felújítások műszaki, környezeti és költségoptimalizálására.

Végül olyan esettanulmányt mutat be, amely a korábban ismertetett elmélet a gyakorlatban bizonyít.

Minősítési rendszerek

Barta Zsombor fenntarthatósági szakértő, a HuGBC elnöke, BREEAM AP és auditor a Magyarországon legelterjedtebb BREEAM és a LEED zöldépület-minősítési rendszerekbe nyújt átfogó betekintést.

Zsombor beszél a minősítő rendszerek hátteréről (keletkezés, fenntartók, globális jelenlét) és alapjairól (akkreditált minősítői képzés, költségek).

Kifejti a minősítések típusait az egyes rendszereken belül, megismerteti a hallgatóságot a módszertani alapokkal is. 

Életciklus elemzés az építészetben - A környezetterhelés számszerűsítése

Dr. Szalay Zsuzsa a BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék egyetemi docensének előadása az életciklus-elemzésről szól. Megismerkedhetünk a különböző fogalmakkal, a miértekkel és a hogyanokkal.

Az életciklus-elemzés fontossága az, hogy segítségével feltérképezhető  egy építőanyag, épületszerkezet vagy akár egy teljes épület életciklusának különböző szakaszaiban okozott környezetterhelés.

Az elemzés számszerűsíti az energia és potenciális környezeti hatásokat, figyelembe véve pl. a termék teljes élettartamát a nyersanyag kitermelésétől kezdve a gyártáson, a használaton keresztül az életút végén az ártalmatlanításig, újrahasznosításig-lerakásig.

A környezettudatos építés költségei és nyereségei

Pados Gábor okl. építészmérnök, a Wing Zrt. (HuGBC tag) projekt igazgatója előadása elején röviden bemutatja a kereskedelmi ingatlanfejlesztés folyamatát, majd áttér a fő témakörre.

Beszél a zöldépületek megvalósítási költségei, valamint üzemeltetési költségeiről és a környezettudatos építés üzleti előnyeiről.

A HuGBC tagjaként a fejlesztő elkötelezett a környezettudatosan építés mellett, és a szakember érvekkel is alátámasztja, hogy nemcsak környezetileg, társadalmilag, hanem gazdaságilag is megéri a fenntartható fejlesztés.

Környezettudatos ingatlanfejlesztés

Radványi Gábor, okl. építészmérnök, a Futureal (HuGBC tag) főépítésze, HuGBC elnökségi tagja bemutatja a környezet- és embertudatos ingatlanfejlesztés szempontjait, az ember, az idő és a távolság szerepét a folyamatban.

A BudapestOne és a Dél-Budai Városközpont példáján keresztül szemlélteti a környezettudatos városi alközpont kialakításának menetét.

Környezettudatos tervezés: településtervezés, műszaki infrastruktúra

Beleznay Éva okl. építészmérnök, okl. településtervező, a HuGBC vezető fenntarthatósági tanácsadója összegzi a településtervezés jogi alapjait, célját és feladatait.

Elemzi a klímatudatos várospolitika keretét és eszközrendszerét, a klímaváltozáshoz kapcsolódó kibocsátást csökkentő feladatokat.

Budapesti és nemzetközi példákon keresztül, a városok alkalmazkodását segítő hőszigethatást csökkentő és vízgazdálkodást segítő jó gyakorlatokat mutat be.

Környezettudatos építés – pszichológiai, társadalmi és kulturális szempontok

Dr. Dúll Andrea DSc PhD habil. egyetemi tanár, az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar egyetemi tanára, az Ember-Környezet Tranzakció Intézet igazgatója előadásában a környezettudatosság pszichológiájának bonyolult folyamatait igyekszik összefoglalni.

Amikor fenntartható épületeket tervezünk és építünk, fontos tudnunk, az emberek miért törekednek a fenntarthatóság előmozdítására vagy éppen mely folyamatok vetik őket vissza ebben.

Andrea kifejezetten a zöld környezetpszichológiát tárgyalja az előadásban, a fizikai környezet és az ember kölcsönhatása szintén megér egy újabb előadást.

ÉpületenergETIKA - Energetikai vonatkozások

Szollár András okl. építő- és környezetmérnök, fenntarthatósági tanácsadó (HuGBC tag) bemutatja az épületek energiaigényével kapcsolatban beszél a célfüggvényekről a mikroklíma, komfort és egyéb fogyasztók vetületében, melyeket az épületnek teljesítenie kell.

Feltárja a különböző szakágak közötti összefüggéseket, bemutatja a passzív és aktív energetikai megoldásokat.

Az energiafedezet tekintetében beszél a környezeti és pénzügyi terhek meghatározásáról, végül érintőlegesen ismerteti a kapcsolódó szabványokat.

WELL minősítési rendszer

Kurucz Regina okl. építészmérnök, épületenergetikus szakmérnök, épületenergetikai szakértő, WELL AP és WELL Faculty tanácsadó, HuGBC tag a Magyarországon még nem elterjedt, de egyre inkább előtérbe kerülő WELL minősítési rendszert mutatja be.

Az Egyesült Államokból származó WELL minősítés az egyik legújabb nemzetközi minősítő rendszer.  A tágabb kontextusból közelítő előadásban a globális egészség fontosságáról, az egészséghez hozzájáruló épületekről, magáról a minősítési szempontokról és területekről, valamint a jobb épületek értékéről beszél a szakember. 

Épületüzemeltetés, épülethasználat

Noéh Gábor a White Star Real Estate (HuGBC tag) műszaki vezetője az épületüzemeltetési szempontokat összegzi 20 év tapasztalata alapján.

Részletezi az üzemeltető és a tulajdonos felelősségét, felvázolja a kisebb költségvonzatú és a lassan megtérülő fejlesztési lehetőségeket, mellyel az üzemeltetés környezettudatosabbá tehető.

Összegzi a szabályzatok, az adatgyűjtés, a mérés és a kiértékelés fontosságát a folyamatban.

Regisztráció

Kérjük adja meg adatait, majd válassza ki, hogy mely tananyagokat szeretné megvásárolni.

A megrendelés beérkezésekor küldjük a számlát, a díj beérkezése után pedig elküldjük a linket a Youtube videóhoz. Az előadások nem letölthetőek.

Amennyiben MÉK továbbképzési kreditpontot szeretne jóváíratni a képzés teljesítéséért, kérjük, az Építész Továbbképző honlapján rendelje meg az adott tananyagot, ne ezen a felületen!


Általános adatok (kötelező mezők)

Megadási mód: Irányítószám(szóköz)város(vessző)(szóköz)út/utca/tér neve(szóköz)házszám(pont). Ha nem megfelelően van kitöltve, a rendszer nem engedélyezi a regisztrációt.


Árak (modulonként) (kötelező mező)

HuGBC tagoknak: 1.700 Ft + áfa (2.159 Ft)
Nem HuGBC tagoknak: 2.000 Ft + áfa (2.540 Ft)

Tananyagok (kötelező mező)

Fenntarthatóság vs. épített környezet
Barta Zsombor fenntarthatósági szakértő, a HuGBC elnöke, BREEAM AP és auditor
Környezettudatos ingatlanfejlesztés
Radványi Gábor, okl. építészmérnök, a Futureal HuGBC tag főépítésze, HuGBC elnökségi tag
Környezettudatos tervezés: településtervezés, műszaki infrastruktúra
Beleznay Éva, okl. építészmérnök, okl. településtervező, BREEAM minősítő, tanácsadó, a HuGBC vezető fenntarthatósági tanácsadója
Környezettudatos építés pszichológiai, társadalmi és kulturális szempontok
Dr. Dúll Andrea DSc PhD habil. egyetemi tanár, dékánhelyettes, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
A környezettudatos épület megtervezése
Dr. Abou Abdo Tamás, okl. építészmérnök, HuGBC tag
Épületenergetika
Szollár András, okl. építő- és környezetmérnök, energetikai tanúsító és auditor, BREEAM AP és minősítő, HuGBC tag
Minősítési rendszerekről röviden
Barta Zsombor fenntarthatósági szakértő, a HuGBC elnöke, BREEAM AP és auditor
WELL minősítési rendszer
Kurucz Regina okl. építészmérnök, épületenergetikus szakmérnök, épületenergetikai szakértő, WELL AP tanácsadó, HuGBC tag
Életciklus elemzés [LCA] az építészetben
Dr. Szalay Zsuzsa egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
A környezettudatos építés költségei és nyereségei
Pados Gábor okl. építészmérnök, projekt igazgató, Wing Zrt. [HuGBC tag]
Felújítás szükségessége, a felújítással elérhető új épületminőség
Dr. Medgyasszay Péter PhD MBA, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék
Épületüzemeltetés, épülethasználat
Noéh Gábor műszaki vezető, White Star Real Estate [HuGBC tag]

Ellenőrzés (kötelező mező)

Az adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadom, és nyilatkozom, hogy az itt megadott adatokat a HuGBC adatbázisában eltárolhatom.
Elolvastam és elfogadom az általános szerződési feltételeket.

<< Vissza a főoldalra